Forgot password?

MINA MARK RESORT & SPA

Smeštaj:Hotelski kompleks obuhvata centralnu zgradu sa recepcijom kao i smeštajne objekte van centralne zgrade. Sve sobe su dvokrevetne ili dvokrevetne sa pomoćnim ležajem, klimatizovane, imaju TV, TWC, telefon, mini bar.
Sadržaj:U okviru hotela su i bazen sa delom za decu, dva restorana sa internacionalom kuhinjom, tri bara, sportovi na vodi, teniski teren, teren za odbojku, stoni tenis, bilijar, teren za odbojku na pesku, škola ronjenja, disco klub, internet servis (uz doplatu), health centar, servis za pranje, prodavnica suvenira.

Webwww.minamark.com
Telefon: (002 065) 3447792

Program i napomene - MINA MARK RESORT & SPA

Legenda
DBL – standardna dvokrevetna soba
SGL - dvokrevetna soba koju koristi jedna osoba
PP – polupansion, doručak i večera
AI – all inclusive, sve uključeno po pravilima hotela
Program putovanje
1. dan - Sastanak grupe na aerodromu «Nikola Tesla», dva sata pred predviđeno poletanje aviona. Predviđeno poletanje aviona za Hurgadu oko 06:30h. Posluženje u avionu. Predviđeno sletanje u Hurgadu oko 10h. Transfer do hotela. Slobodno vreme. Smeštaj u hotel prema pravilima hotela. Večera i noćenje
2–6/9/10/13. dan - Boravak u hotelu na bazi izabrane usluge, vreme za odmor, fakultativne izlete i ostale aktivnosti.
7/10/11/14. dan– Doručak i napuštanje hotela u navedeno vreme u odnosu na informaciju našeg predstavnika i prema hotelskim pravilima. Slobodno vreme. Transfer do aerodroma u večernjim/noćnim satima.
Poslednji dan - Predviđeno poletanje za Beograd oko 02:00h. Let za Beograd. Posluženje u avionu. Sletanje u Beograd oko 05:30h.
Opis destinacije
Hurgada je jedno od najpoznatijih letovališta na Crvenom moru i pionir egipatskog turizma. Izgradnja Hurgade je počela šezdesetih godina prošlog veka i grad se razvijao u nekoliko turističkih zona – prema jugu ka Sal Hašišu i zalivima Makadi i Soma i prema severu do mesta El Guna. Duž obale od preko 50 km nalaze se mnogobrojni hotelski kompleksi svih kategorija koji će vaš boravak učiniti izuzetnim. Toplo, čisto Crveno more koje obiluje nepreglednim podvodnim bogatstvom, pogodno polazište za obilazak drevnog Egipta, prelepo Rajsko ostrvo u neposrednoj blizini letovališta, bezbroj mogućnosti za šoping i usavršavanje cenjkanja samo su neki od razloga zašto je Hurgada  idealna destinacija za vaš odmor iz snova.
U cenu turističkog putovanja je uključeno:
Ø Avio prevoz na relaciji Beograd – Hurgada – Beograd;
Ø Usluga povratnog transfera na relaciji aerodrom – hotel – aerodrom u Hurgadi;
Ø Usluga smeštaja i pratećih usluga u izabranom hotelu, na bazi izabranog broja noćenja;
Ø Usluga  predstavnika inopartnera na destinaciji na srpskom jeziku;
Ø Troškovi organizacije turističkog putovanja.
U cenu turističkog putovanja nije uključeno:
Ø Avio takse koje u trenutku objavljivanja programa iznose:
Hurgada - EUR 65,00 (EUR 40,00 - takse aerodroma u Beogradu i Hurgadi i EUR 25,00   YQ taksa za gorivo) koje ne plaćaju deca od 0 do 1,99 godine - plaćaju se u poslovnici Organizatora putovanja;
prilikom plaćanja turističkog putovanja najkasnije 10 dana pre početka putovanja (plaćaju se u dinarskoj protivvrednosti - takse su podložne promenama i ne mogu se platiti u ratama);
Ø Međunarodno putno zdravstveno osiguranje (obavezno);
Ø Osiguranje od otkaza turističkog putovanja (preporučujemo);
Ø Osiguranje od krađe ili oštecenja prtljaga (preporučujemo);
Ø Osiguranje na ime troškova pomoći i povratka sa turističkog putovanja (preporučujemo);
Ø Troškovi fakultativnih izleta u organizaciji inopartnera (prijavljivanje i plaćanje izleta se vrši na licu mesta bez odgovornosti organizatora putovanja za kvalitet i cenu);
Ø Individualni i dodatni hotelski troškovi;
Uslovi i načini plaćanja
Cene su izražene u evrima. Plaćanje se vrši isključivo u dinarima prema prodajnom kursu Banke Intesa na dan plaćanja. Ukoliko aranžman nije plaćen u celosti, ostatak duga se izražava u evrima i plaća prema kursu na dan uplate. U slučaju poremećaja na tržištu roba i usluga organizator zadržava pravo korigovanja cena na neplaćeni deo aranžmana.                                                                                               Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Banca Intesa , a.d., Beograd na dan uplate. Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo uplaćeni iznos, a ostatak je podložan promeni i biće naplaćen po prodajnom kursu Banca Intesa, a.d., Beograd na dan plaćanja.
Način plaćanja:
Ø gotovinski – iznos od  50%  ukupne cene turističkog putovanja prilikom rezervacije, preostali iznos najkasnije 15 dan pre početka putovanja;
Ø čekovima građana – iznos od 50% ukupne cene turističkog putovanja prilikom rezervacije, preostali iznos u 3 jednake mesečne rate
Ø platnim karticama (Visa, Visa Electron, Dina Card, Master Card, Maestro, American express);
Ø kreditnim platnim karticama – iznos od 50% ukupne cene turističkog putovanja  prilikom  rezervacije, preostali iznos  od  50%  do  6  jednakih  mesečnih  rata  BEZ  KAMATE  –  ovaj  način  plaćanja  važi  samo  za korisnike kreditnih platnih kartica Banke Intesa (Visa, Master i American Express) i direktne prijave  i uplate u turističkoj agenciji Faros Tours
Ø uplatom preko računa.
Osiguranje
- Prodavac na ovlašćenom prodajnom mestu dužan je da ponudi putniku putno zdavstveno osiguranje i informiše ga o postojanju osiguranja od otkaza aranžmana prema uslovima i tarifama osiguravača.
- Ovim osiguranjem putnik, odnosno osiguranik je pokriven za sve nepredviđene i hitne medicinske intervencije, kao i troškove medicinske evakuacije i repatrijacije do određenog iznos
- U slučaju nastanka osiguranog slučaja , u toku putovanja, dovoljno je prezentovati pasoš i pomenutu polisu za pokriće svih troškova u roku utvrđenom uslovima zdravstvenog putnog osiguranja. Ukoliko putnik poseduje neku drugu individualnu polisu zdravstvenog putnog osiguranja, molimo da se kod te osiguravajuće kompanije informiše o proceduri aktiviranja iste.
OPŠTE INFORMACIJE I NAPOMENE
Ø Cene u cenovniku su u evrima po osobi za boravak isključivo u standardnoj dvokrevetnoj sobi u trajanju od od 6/9/10/13 noći sa ugovorenim brojem obroka, za putnike koji putuju putnim ispravama Republike Srbije;
Ø Cene iz tabele važe do datuma navedenim u tabelama;
Ø Visina cene turističkog putovanja zavisi od raspoloživosti avionskih karata. U slučaju promene cene avio karata od strane avio prevoznika, Organizator putovanja ima pravo naplatiti avio kartu po novoj ceni samo putnicima koji do trenutka poskupljenja nisu zaključili Ugovor o putovanu;
Ø Prilikom prijavljivanja imena putnika za turističko putovanje, obavezno je navesti datum rođenja deteta koje se najavljuje hotelu. Hotel zadržava pravo da na licu mesta naplati troškove proizašle iz netačno prijavljenih podataka o starosti putnika;
Ø Deca starija od 2 godine koja po hotelskim pravilima borave besplatno u hotelima plaćaju samo avio kartu i transfere u Hurgadi, kao i aerodromske takse, imaju svoje sedište u avionu i koriste zajednički ležaj u hotelskoj sobi sa dve odrasle osobe, , a za njih po pravilu nije moguće izvršiti doplatu na recepciji hotela koja bi im obezbedila dodatni ležaj;
Ø Deca starosti od 0-1,99 godina plaćaju samo iznos od EUR 60,00, nemaju sedište u avionu niti poseban ležaj u hotelu, imaju obezbeđenu ishranu i mogu koristiti besplatne hotelske sadržaje. Koriste zajednički ležaj sa dve odrasle osobe, a za njih po pravilu nije moguće izvršiti doplatu na recepciji hotela koja bi im obezbedila dodatni ležaj;
Ø Svi popusti se odnose na osnovnu cenu turističkog putovanja,  ali ne i na  doplate (za porodičnu sobu, dodatni ležaj, sobu s pogledom na more…) i ostale  troškove van ugovorenih usluga, plaćaju se na recepciji hotela ili predstavniku ino partnera;
Ø Putnici koji samostalno ugovore turističko putovanje, biće smešteni u standardnoj dvokrevetenoj sobi u kojoj će sami boraviti tokom putovanja. Nije moguće zaključiti Ugovor o putovanju sa uslugom smeštaja u jednokrevetnoj sobi;
Ø Vreme poletanja aviona određuje avio kompanija, a vremena su određena po lokalnim vremenima. O vremenu leta putnici će biti obavešteni odmah po dobijanju informacije  strane avio prevoznika;
Ø Dozvoljena težina prtljaga 20kg po osobi (deca od 0-1,99 godina 10kg i sklopiva kolica), a ručnog prtljaga 5kg po osobi. Svaki višak prtljaga se dodatno naplaćuje (prema pravilima i tarifama koje odredjuje avio prevoznik, a na koje organizator putovanja nema uticaja). Deca od 0-1,99 godine plaćaju EUR 60,00 i nemaju mesto u avionu, ni pravo na besplatan prtljag;.
Ø Opisi i fotografije smeštajnih objekata i smeštajnih jedinica, zajedno sa doplatama i popustima,  dostupni su na web stranici: www.farostours.rs;
Ø Raspodelu smeštajnih jedinica vrši isključivo osoblje recepcije hotela, a sve dodatne zahteve i želje ce se proslediti smeštajnom objektu odnosno ino-partneru, pri čemu Organizator putovanja ne garantuje i njihovo izvršenje, vec samo naplaćenu uslugu. Ulazak u sobe je po pravilu posle 14h, izlazak iz sobe pretposlednjeg dana najkasnije do 12h. Svako korišcenje soba i usluga u hotelu van navedenog vremena iziskuje dodatna plaćanja direktno na recepciji hotela.
Ø Putnici su u obavezi da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima kako na polasku, tako i tokom trajanja turističkog putovanja.
Ø U slučaju oštećenja ili gubitka prtljaga tokom obavljanja ugovorene usluge avio prevoza, potrebno je obavestiti nadležnu službu aerodroma prilikom sletanja (Lost and found service). Za obeštećenje u slučaju oštećenja ili gubitka prtljaga, nadležan je avio prevoznik, bez odgovornosti Organizatora putovanja.
Ø Organizator putovanja ne snosi odgovornost u slučaju bilo kakve incidentne situacije (krađe, tuče...) već je to u iskljućivoj nadležnosti lokalnih policijskih organa, kojima se odmah treba obratiti;
Ø Putnici koji putuju sa stranim putnim ispravama prilikom zaključenja ugovora moraju obavestiti Organizatora putovanja odnosno Posrednika u prodaji turističkih putovanja sa pasošem koje zemlje će putovati. U suprotnom, postoji mogućnost da hotelijeri povećaju cenu smeštaja na licu mesta, jer cene iz Programa važe samo za državljane koji putuju sa putnim ispravama Republike Srbije;
Ø Putnici koji putuju sa stranim putnim ispravama, a prilikom zaključenja Ugovora nisu obavestili Organizatora putovanja odnosno Posrednika u prodaji turističkih putovanja sa pasošem koje zemlje će putovati, dužni su da se sami informišu o viznim, zdravstvenim i ostalim uslovima boravka preko web stranice https://www.mfa.gov.eg/english/ConsularServices/Pages/VisaApplication.aspx;
Ø Podaci sa predmetnih web stranica validni su u trenutku objavljivanja Programa putovanja;
Ø U slučaju da putnici ne dobiju vizu za boravak odnosno ne obezbede validne putne isprave (moraju biti važeće šest meseci posle datuma završetka turističkog putovanja), agencija ne snosi nikakvu odgovornost i otkaz iz navedenih razloga smatraće se otkazom od strane putnika, uz primenu skale otkaza utvrđene Opštim uslovima putovanja Organizatora putovanja. Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava;
Ø Cene se mogu korigovati shodno Opštim uslovima putovanja, a u slučaju promena u kursu razmene valuta i promene tarifa prevoznika i promene cene avio taksi;
Ø Organizator putovanja zadržava pravo promene redosleda sadržaja programa usled vanrednih okolnosti koje nije mogao predvideti, izbeći ili otkloniti;
Ø Organizator putovanja ne snosi odgovornost za eventualne drugačije usmene informacije o programu putovanja;
Ø Avionske karte, vaučeri i ostala dokumenta biće uručeni putnicima na aerodromu Nikola Tesla u Beogradu, 2h pre zakazanog vremena poletanja na šalteru Organizatora putovanja; putem elektronske pošte; u poslovnici Organizatora putovanja;
Ø Organizator putovanja neće snositi odgovornost ukoliko putnik nije stigao na let ili transfer zbog zakašnjenja pri dolasku na aerodrom. Za putnike koji zakasne iz neopravdanih razloga primenjivaće se skala otkaza utvrđena Opštim uslovima putovanja Organizatora putovanja kao da su odustali na dan polaska;.
Ø Putovanje se može otkazati u slučaju otkaza leta od strane avio prevoznika bez bilo kakve odgovornosti Organizatora putovanja;

Guest Reviews (0 reviews)

MINA MARK RESORT & SPA Hurgada, Egipat

Your overall Rating of this property

Booking Number

Pin Code

Title of your review

Your review

What sort of Trip was this?

  • Business
  • Couples
  • Family
  • Friends
  • Solo